• sr@psdelta.com
PSTN
  •  سنگوما Sangoma	گیت وی FXO-FXS Vega 50

    سنگوما Sangoma گیت وی FXO-FXS Vega 50

    با استفاده از گیت وی های آنالوگ سنگوما Vega 50 می‌توانید خطوط شهری آنالوگ PSTN، تلفن های آنالوگ، سانترال و یا PBX های آنالوگ سنتی را به سیستم تلفنی VoIP یا همان IPPBX متصل کرده و از یک ارتباط پایدار، بهره مند شوید