• sr@psdelta.com
contact center
  • نکات مهم در طراحی یک منوی صوتی (IVR)

    نکات مهم در طراحی یک منوی صوتی (IVR)

    منوی صوتی به گفته ی بسیاری از فعالین حوزه ی سیستم های تلفنی، ویترین کسب و کار شما به شمار می رود؛ به همین دلیل نیز می بایست در طراحی و پیاده سازی آن دقت نمود تا نقاط قوت و مزیت های کسب و کار شما را به مشتریان و همکاران شما نشان دهد.