آموزش تنظیم نوع اپراتور برای لاگین به صف تماس در مرکز تلفن دلتا:

هنگامیکه در مرکز تلفن داخلی و اپراتور تعریف شده در شیفت داریم می توانیم برای صف تماس مشخص نماییم که برای پاسخگویی اپراتورها با شماره داخلی لاگین نمایند یا با شماره اپراتوری. این مورد در این بخش تنظیم می‌شود و برای آن مراحل ذیل را طی نمایید:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحهEdit Call Queue  بروید.  
  3. از لیست Operator Type، نوع اپراتورهای صف تماس را مطلبق جدول 18 انتخاب کنید.
  4. Submit کنید.

 جدول انتخاب نوع اپراتور پاسخگو به صف تماس:

ردیف

گزینه‌ها

نتایج حاصل از انتخاب گزینه

1

Extensions

اپراتورها با شماره داخلی برای پاسخگویی به صف تماس لاگین می‌کنند.

2

Shiftable Operators

اپراتورها با شماره اپراتوری برای پاسخگویی به صف تماس لاگین می‌کنند.

 

 

نت استاک پلت فرم فروشگاهی جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد. 

 

مرجع اخبار : نت استاک