تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

تلفن اضطراری
  • تلفن تونل

    تلفن تونل

    نصب تلفن های تونلی بسیار آسان است. ورودی کابل یا در پشت و یا در قسمت زیرین جعبه فلزی گوشی قرار دارد و از طریق گلند های فلزی که در زیر تلفن تعبیه شده است خارج می گردد تا از آسیب در امان باشد

  • پیجینگ صنعتی

    پیجینگ صنعتی

    اگر پای صحبت صنایعی بنشینیم که دارای سیستم پیجینگ و اینترکام هستند به خوبی متوجه خواهیم شد که اتفاق بزرگی در بهینه سازی عملکرد بخش های مختلف رخ داده است.