تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

طراحی

مرکز تلفن کم ظرفیت

مرکز تلفن ابزاریست که تماسهای تلفنی درون و بیرون سازمانی را مدیریت می نماید. مرکز تلفن بسته به نوع اندازه سازمان می تواند کم ظرفیت و پرظرفیت باشد. مراکز تلفن پرظرفیت دارای تعداد کاربران بیشتری هستند و به طبع به همین دلیل می توانند تعداد تماس همزمان بیشتری را ایجاد و مدیریت نمایند. مرکز تلفن می تواند به عنوان بخشی از ابزار ارتباط با بیرون از سازمان نظیر ایمیل مورد استفاده قرار بگیرد . مثلا در سازمان های دولتی می تواند پلی برای ارتباط با دیگر سازمان ها و یا ارباب رجوع باشد. محبوبیت مراکز تلفن در جوامع امروزی به طور فزآینده ای در حال افزایش است چرا که بسیاری از شرکتها و سازمان های دولتی به متمرکز نمودن خدمات و پشتیبانی مشتریان و ارباب رجوع روی آورده اند.  

...

 

سیستم پیجینگ تحت شبکه

سیستم پیجینگ سامانه ای ایست جهت ارسال پیام صوتی در محوطه های داخلی و فضای باز. بیشتر پیام های صوتی ارسال شده در سیستم های صوتی جهت فراخوانی افراد ، پخش پیام های هشدار ، موزیک ، رادیو اذان و موارد مشابه می باشد.

سیستم پیجینگ بر اساس نوع تکنولوژی به دو دسته تقسیم می گردد :

  • سیستم پیجینگ آنالوگ/سنتی
  • سیستم پیجینگ تحت شبکه

.....