• [email protected]

طراحی

محتوای صفحه را در این بخش وارد نمایید.

مرکز تلفن کم ظرفیت

زمانی که از مرکز تلفن های تحت شبکه صحبت می کنیم ، انتظار داریم تمام ویژگی های یک مرکز تلفن حرفه ای را داشته باشد. مقرون به صرفه بودن از دیگر انتظارات ما برای انتخاب مرکز تلفن می باشد.

سیستم پیجینگ تحت شبکه

سیستم پیجینگ سامانه ای ایست جهت ارسال پیام صوتی در محوطه های داخلی و فضای باز. بیشتر پیام های صوتی ارسال شده در سیستم های صوتی جهت فراخوانی افراد ، پخش پیام های هشدار ، موزیک ، رادیو اذان و موارد مشابه می باشد.

سیستم پیجینگ بر اساس نوع تکنولوژی به دو دسته تقسیم می گردد :

  • سیستم پیجینگ آنالوگ/سنتی
  • سیستم پیجینگ تحت شبکه

.....