تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

فرصت های شغلی

 

شرکت تولیدی صنعتی پارس سیستم دلتا جهت تکمیل کارد انسانی خود اقدام به جذب نیروی های ذیل می نماید، متقاضیان محترم رزومه خود را به آدرس ایمیل sr@psdelta.com ارسال نمایند:

  • کارشناس فنی
  • کارشناس اداری
  • کارشناس فروش
  • کارشناس مالی