تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

مشاوره

  • مشاوره و پیاده سازی انواع شبکه های LAN و WAN
  • مشاوره و مدیریت پروژه های مخابراتی و ارتباطی