تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

مشاوره

مشاوره

«مشورت» و «مشاوره» از یک ریشه و به معنای مراجعه به افراد آگاه و مطلع برای راه یابی به حل مسئله و بهره گیری از تجارب و آگاهی دیگران است.

نقش مشورت در زندگی، نقشی اساسی است. تحقیقات تجربی نشان می دهد که مشورت اگر مهم ترین نقش را در پیشرفت و استفاده بهینه از زندگی نداشه باشد، دست کم می تواند یکی از بهترین نقشها را ایفا کند. مشورت به معنای عام و گسترده جریانی است که در همه اعصار برای همه افراد، مطرح بوده، اما در عصر ما با دامنه وسیع تری مطرح است. مشورت وقتی ارزش و جایگاه ویژه ای به خود می گیرد که بخواهیم برای آینده گروهی از انسان ها تصمیم بگیریم، گروهی که در قالب یک سازمان تصمیم دارند تا به اهداف استراتژیک و تعریف شده ای دست یابند.

پارس سیستم دلتا با تخصص و تجربه در زمینه طراحی و پیاده سازی راهکار های ارتباطی براساس اصول مهندسی فناوری اطلاعات، افتخار دارد طی سال های متوالی به عنوان مشاور و مدیر پروژه های مخابراتی و ارتباطی در شرکت های دولتی و خصوصی فعالیت نموده است.

حوزه های ارائه خدمات مشاوره در پارس سیستم دلتا

  • راهکار شبکه مخابرات عمومی
  • راهکار مرکز تماس
  • راهکار استریسک
  • راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت
  • راهکار ارتباطات یکپارچه سیسکو
  • راهکار شبکه های هوشمند کامپیوتری

مشاورین پارس سیستم دلتا در طول ساعات کاری آماده پاسخگویی به مشتریان عزیز می باشند.