انواع ویدئو کنفرانس بر اساس خدمات بک اند

با نرم افزار MCUS و یا روترهای ویدئویی، عملکرد MCU های سخت افزاری تکرار میشود، این عمل در نرم افزار مجازی انجام می شود. به طور معمول، این بهترین کار در محیط هایی است که در آن تمام نقطه های پایه برای مجموعه ای از استانداردهای مشترک مانند سیگنال  SIP  و encapsulation  ویدیو H.264  پشتیبانی می شوند.

ویدئو کنفرانس با اتاق های جلسه مجازی ابری (VMRs)ها پیشنهادات اشتراکی را فراهم میکند که جایگزین نیاز به سخت افزار محلی یا نرم افزار مجازی میشوند . VMR ها معمولا قابلیت همکاری در میان سیستم های فروشندگان و استاندارد ها را ارائه میدهند و امکان فراهم کردن جلسه ای را ایجاد میکند که خروجی ها را به اتاق جلسات متصل میکند.

ویدئو کنفرانس با خدمات مدیریتی سرویس های مدیریتی معمولا توسط ارائه دهندگان سرویس Cloud VMR و خدمات پایانی مدیریت شده ارائه می شوند و اطلاعاتی از قبیل استفاده، موجودی نهایی، کنترل نسخه های نرم افزاری، مدیریت ارتقاء و اجرای سیاست ها را ارائه می دهند. اگر قصد دارید انواع مختلفی از خدمات برپایه ابر مبتنی بر ویدئو کنفرانس را ارزیابی کنید، مطمئن شوید که هر گونه محدودیت امنیتی را بررسی کرده و از گروه های مدیریت نظر مثبت بگیرید.

 

مرجع مقاله : نت استاک