مدیران و کارکنان مجموعه دلتا با فراهم آوردن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب به سازمان ها، مراکز مربوطه ومشتریان خود می کوشند شعار بهترین راه کار بهترین پشتیبانی را عملی سازند که به منظور اطمینان از تحقق موارد ذکر شده در رسیدن به اهداف خود، تمامی مراحل تولید، تامین، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش توسط مدیریت عامل به صورت سازمان دهی شده نظارت خواهند شد.