تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

28800000 7000000

سیستم های پیجینگ

Ethernet
Wi-Fi
سازنده
مدل
کدک ها
پروتکل های امنیت و شبکه
پروتکل های VPN
  پروتکل های صوتی
  نوع نمایش :
  20 کالا
  مقایسه

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS30

  Pars System Delta PSD-CSS30 Ceiling SIP Speaker

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS30 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
  8400000
  0
  مقایسه

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS5

  Pars System Delta PSD-CSS5 Ceiling SIP Speaker

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS5 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
  7000000
  0
  مقایسه

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS30

  Pars System Delta PSD-HSS30 Horn SIP Speaker

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS30 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا می باشد.
  9850000
  0
  مقایسه

  اینترکام داخلی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I31

  Pars System Delta PSD-I31 SIP Intercom

  اینترکام داخلی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I31 دارای دو دکمه تماس فوری می باشد.
  27650000
  0
  مقایسه

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS400

  Pars System Delta PSD-HSS400 Horn SIP Speaker

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS400 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت پارس سیستم دلتا می باشد.
  25000000
  0
  مقایسه

  اینترکام صوتی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I41

  Pars System Delta PSD-I41 SIP Intercom

  اینترکام صوتی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I41 از پروتکل SIP برای برقراری ارتباط استفاده می کند.
  28566000
  0
  مقایسه

  هود فلزی تلفن پارس سیستم دلتا مدل PSD-MH

  Pars System Delta Telephone Metal Hood

  هود فلزی تلفن پارس سیستم دلتا مدل PSD-MH مناسب برای نصب تلفن و اینترکام صنعتی می باشد.
  11509000
  0
  مقایسه

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS300

  Pars System Delta PSD-HSS300 Horn SIP Speaker

  بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS300 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت پارس سیستم دلتا می باشد.
  23635000
  0
  مقایسه

  اینترکام IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-I32

  Pars System Delta PSD-I32 SIP Intercom

  اینترکام IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-I32 دارای دکمه تماس فوری می باشد.
  19150000
  0
  مقایسه

  بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS20

  Pars System Delta PSD-WSS20 Wall Mount SIP Speaker

  بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS20 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  8270000
  0
  مقایسه

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS10

  Pars System Delta PSD-CSS10 Ceiling SIP Speaker

  اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS10 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
  7500000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP600-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP600-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP600-1ZV برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  28800000
  0
  مقایسه

  بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS30

  Pars System Delta PSD-WSS30 Wall Mount SIP Speaker

  بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS30 قابل نصب بر روی ستون و دیوار می باشد.
  9650000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP100-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP100-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP100-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  20000000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP200-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP200-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP200-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  21000000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP300-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP300-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP300-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  23000000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP400-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP400-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP400-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  25000000
  0
  مقایسه

  سیستم پخش اذان خودکار دلتا مدل PSD-AAP

  Pars System Delta Auto Azan Player

  جهت پخش خودکار اذان در زمان نمازهای یومیه ، می توان از سیستم پخش اذان خودکار دلتا مدل PSD-AAP استفاده کرد
  8000000
  0
  مقایسه

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP500-1ZV

  Pars System Delta PSD-SAMP500-1ZV SIP Amplifier

  آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP500-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
  28800000
  0
  loading

  در حال بازیابی ...