تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

28800000 7000000

سیستم های پیجینگ

نوع نمایش :
20 کالا
مقایسه

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS30

Pars System Delta PSD-CSS30 Ceiling SIP Speaker

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS30 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
8400000
0
مقایسه

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS5

Pars System Delta PSD-CSS5 Ceiling SIP Speaker

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS5 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
7000000
0
مقایسه

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS30

Pars System Delta PSD-HSS30 Horn SIP Speaker

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS30 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا می باشد.
9850000
0
مقایسه

اینترکام داخلی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I31

Pars System Delta PSD-I31 SIP Intercom

اینترکام داخلی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I31 دارای دو دکمه تماس فوری می باشد.
27650000
0
مقایسه

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS400

Pars System Delta PSD-HSS400 Horn SIP Speaker

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS400 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت پارس سیستم دلتا می باشد.
25000000
0
مقایسه

اینترکام صوتی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I41

Pars System Delta PSD-I41 SIP Intercom

اینترکام صوتی پارس سیستم دلتا مدل PSD-I41 از پروتکل SIP برای برقراری ارتباط استفاده می کند.
28566000
0
مقایسه

هود فلزی تلفن پارس سیستم دلتا مدل PSD-MH

Pars System Delta Telephone Metal Hood

هود فلزی تلفن پارس سیستم دلتا مدل PSD-MH مناسب برای نصب تلفن و اینترکام صنعتی می باشد.
11509000
0
مقایسه

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS300

Pars System Delta PSD-HSS300 Horn SIP Speaker

بلندگوی شیپوری IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-HSS300 از سری محصولات پیجینگ تولید شده در شرکت پارس سیستم دلتا می باشد.
23635000
0
مقایسه

اینترکام IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-I32

Pars System Delta PSD-I32 SIP Intercom

اینترکام IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-I32 دارای دکمه تماس فوری می باشد.
19150000
0
مقایسه

بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS20

Pars System Delta PSD-WSS20 Wall Mount SIP Speaker

بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS20 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
8270000
0
مقایسه

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS10

Pars System Delta PSD-CSS10 Ceiling SIP Speaker

اسپیکر سقفی تحت شبکه پارس سیستم دلتا مدل PSD-CSS10 مناسب برای استفاده در سقف های کاذب می باشد.
7500000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP600-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP600-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP600-1ZV برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
28800000
0
مقایسه

بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS30

Pars System Delta PSD-WSS30 Wall Mount SIP Speaker

بلندگوی ستونی IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-WSS30 قابل نصب بر روی ستون و دیوار می باشد.
9650000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP100-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP100-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP100-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
20000000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP200-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP200-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP200-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
21000000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP300-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP300-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP300-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
23000000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP400-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP400-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP400-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
25000000
0
مقایسه

سیستم پخش اذان خودکار دلتا مدل PSD-AAP

Pars System Delta Auto Azan Player

جهت پخش خودکار اذان در زمان نمازهای یومیه ، می توان از سیستم پخش اذان خودکار دلتا مدل PSD-AAP استفاده کرد
8000000
0
مقایسه

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP500-1ZV

Pars System Delta PSD-SAMP500-1ZV SIP Amplifier

آمپلی فایر IP پارس سیستم دلتا مدل PSD-SAMP500-1ZV مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
28800000
0
loading

در حال بازیابی ...