تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

بر­گذاری جلسات زنده و مجازی
  • ویدئو کنفرانس video conference

    ویدئو کنفرانس video conference

    ویدئو کنفرانس (video conference)با مفهموم ارتباط صوتی و تصویری هم زمان بین دو یا چند شخص برای بر¬گذاری جلسات زنده و مجازی نام گذاری شده است،