تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

ماژول سیسکوQSFP-40G-LR4
  • بررسی ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4

    بررسی ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4

    ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4 یک ابزار کاربردی برای ایجاد کردن زیرساخت های حرفه ای در محیط شبکه LAN شناخته می شود.