تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

vas
  • Vas و IVR چیست؟

    Vas و IVR چیست؟

    خدمات ارزش‌افزوده یا همان Value added service که به ‌اختصار Vas نامیده می‌شود و مدهای دستوری بر بستر USSD را هم شامل می شود همچنین IVR نیز خدمات ارزش افزوده بانکی مبتنی بر تلفن گویا را است.