• sr@psdelta.com
ایجاد لیست دسترسی با Access Lists
  • آموزش ایجاد لیست دسترسی با Access Lists برای مرکز تلفن (IP-PBX) دلتا

    آموزش ایجاد لیست دسترسی با Access Lists برای مرکز تلفن (IP-PBX) دلتا

    با استفاده از منوی مذکور می‌توان سیاست‌‌های امنیتی خاصی را بر روی پورت‌های مختلف شبکه اعمال نمود. به‌عنوان ‌مثال می‌توان یک پورت مشخص را که جهت دسترسی به صفحه تنظیمات تحت وب است، تنها برای رایانه‌‌‌هایی ‌با IP Addressهای خاص باز نمود.