• sr@psdelta.com
مرکز تماس
  • مرکز تماس یا call center

    مرکز تماس یا call center

    یکی از ضروری ترین نیاز شرکت ها ارتباط نزدیک با مشتریان است ، در این راستا برقراری ارتباط از طریق مرکز تماس و یا اصطلاحا call center به یکی از ملزومات جدی شرکت ها و سازمان ها تبدیل شده است ، به عبارتی call center یا همان مرکز تماس این امکان را ایجاد می¬کندکه کارشناسان مرکز تماس ، مکالمات مشتریان یا شرکای تجاری و یا بخش های مرتبط با خود را برقرار و یا دریافت کنند.