تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

اجرای ویپ

اجرای ویپ
1400/05/02 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

اجرای ویپ


بسیاری از شرکت های راه اندازی ویپ بدون بررسی سرویس ویپ مورد نیاز مشتری اقدام به راه اندازی ویپ می کنند. شرکت راه اندازی ویپ وقتی وارد اجرای ویپ می گردد که حتی اقدام به بررسی اولیه محیط اجرای ویپ ننموده است و هزینه راه اندازی ویپ را صرفا بابت تامین تجهیزات سیستم ویپ اعلام کرده است. 


راهکار اصولی در راه اندازی ویپ ، بررسی و بازدید اولیه از محل اجرای ویپ و اعلام زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی سرویس ویپ به کارفرما می باشد. نه اینکه در مراحل راه اندازی VoIP متوجه کاستی در زسرساخت پیاده سازی VoIP شویم . اعلام برآورد واقعی پروژه VoIP باعث کاهش بسیاری از نارضایتی های تعرفه راه اندازی VoIP می گردد. 


شرکت اتصال صوت به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی ، خدمات ویپ مرتبط  با حوزه تولیدات خود را ارائه می نماید. خدمات ویپ شامل تامین تجهیزات و اجرای ویپ می باشد. یکی از راه های شناخت شرکت های مخابراتی با بهترین خدمات ویپ ، بررسی میزان رضایت مشتری از سرویس ویپ می باشد. 


در خدمات ویپ ، بسیاری از قابلیت های ویپ می بایست به صورت صحیح پیاده سازی و تحویل گردد تا موجب کسب رضایت مشتری گردد. اجرای ویپ از لحظه انتخاب بهترین تجهیزات و راهکار تا ارائه سرویس ویپ به صورت پیوسته می بایست ادامه یابد. با توجه به اینکه سرویس ویپ در لایه کاربردی شبکه ارائه می گردد، بهتر است با اجرای دقیق قابلیت های ویپ که مورد نیاز مشتری می باشد همراه گردد تا مشتری از تمامی مزایای سیستم تلفنی ویپ بهره مند گردد. 


عدم اجرای ویپ به صورت صحیح می تواند باعث نارضایتی و در نهایت منجر به جمع آوری سرویس ویپ از سوی مشتری گردد . اتفاقی که متاسفانه بسیاری از مشتریان ویپ را نسبت به خدمات ویپ و سرویس ویپ ارائه شده از سوی دیگر همکاران بدبین نموده است و گاها با مراجعه کارشناسان شرکت اتصال صوت برای شرح قابلیت های ویپ و مزایای ویپ ، با ممانعت مشتری و درخواست آنها برای پیاده سازی سانترال آنالوگ ، مواجه می گردد. 


یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان برای دریافت خدمات ویپ و یا سرویس ویپ با آن مواجه هستند ، تعرفه خدمات ویپ می باشد. نبود مرجع رسمی برای تعیین تعرفه خدمات ویپ ، باعث دریافت مبالغ هنگفتی شده است که میزان نارضایتی از سرویس ویپ در سطح مشتریان را افزایش داده است . 


شرکت های پیمانکار ویپ اصولا به صورت تخصصی انتخاب نمی شوند و در بسیاری از پروژه های بزرگ ، اجرای خدمات ویپ و راه اندازی سرویس ویپ در قالب واگذاری اجرای زیرساخت شبکه و مخابرات انجام می پذیرد. عدم انتخاب صحیح پیمانکار ویپ و یا شرکت راه اندازی ویپ در نهایت باعث عدم اجرای صحیح سیستم ویپ می گردد و همین امر به مرور زمان باعث بدبینی و نگاه غیر اصولی مشتری به راه اندازی VoIP می گردد. 

 

دانلود راهنمای سیستم پیجینگ تحت شبکه 

دانلود راهنمای مرکز تلفن 

 

خدمات ویپ

خدمات ویپ
1400/05/02 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

خدمات ویپ
شرکت اتصال صوت به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی ، خدمات ویپ مرتبط  با حوزه تولیدات خود را ارائه می نماید. خدمات ویپ شامل تامین تجهیزات و اجرای ویپ می باشد. یکی از راه های شناخت شرکت های مخابراتی با بهترین خدمات ویپ ، بررسی میزان رضایت مشتری از سرویس ویپ می باشد. 


در خدمات ویپ ، بسیاری از قابلیت های ویپ می بایست به صورت صحیح پیاده سازی و تحویل گردد تا موجب کسب رضایت مشتری گردد. اجرای ویپ از لحظه انتخاب بهترین تجهیزات و راهکار تا ارائه سرویس ویپ به صورت پیوسته می بایست ادامه یابد. با توجه به اینکه سرویس ویپ در لایه کاربردی شبکه ارائه می گردد، بهتر است با اجرای دقیق قابلیت های ویپ که مورد نیاز مشتری می باشد همراه گردد تا مشتری از تمامی مزایای سیستم تلفنی ویپ بهره مند گردد. 


عدم اجرای ویپ به صورت صحیح می تواند باعث نارضایتی و در نهایت منجر به جمع آوری سرویس ویپ از سوی مشتری گردد . اتفاقی که متاسفانه بسیاری از مشتریان ویپ را نسبت به خدمات ویپ و سرویس ویپ ارائه شده از سوی دیگر همکاران بدبین نموده است و گاها با مراجعه کارشناسان شرکت اتصال صوت برای شرح قابلیت های ویپ و مزایای ویپ ، با ممانعت مشتری و درخواست آنها برای پیاده سازی سانترال آنالوگ ، مواجه می گردد. 
یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان برای دریافت خدمات ویپ و یا سرویس ویپ با آن مواجه هستند ، تعرفه خدمات ویپ می باشد. نبود مرجع رسمی برای تعیین تعرفه خدمات ویپ ، باعث دریافت مبالغ هنگفتی شده است که میزان نارضایتی از سرویس ویپ در سطح مشتریان را افزایش داده است . 


بسیاری از شرکت های راه اندازی ویپ بدون بررسی سرویس ویپ مورد نیاز مشتری اقدام به راه اندازی ویپ می کنند. شرکت راه اندازی ویپ وقتی وارد اجرای ویپ می گردد که حتی اقدام به بررسی اولیه محیط اجرای ویپ ننموده است و هزینه راه اندازی ویپ را صرفا بابت تامین تجهیزات سیستم ویپ اعلام کرده است. 


راهکار اصولی در راه اندازی ویپ ، بررسی و بازدید اولیه از محل اجرای ویپ و اعلام زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی سرویس ویپ به کارفرما می باشد. نه اینکه در مراحل راه اندازی VoIP متوجه کاستی در زسرساخت پیاده سازی VoIP شویم . اعلام برآورد واقعی پروژه VoIP باعث کاهش بسیاری از نارضایتی های تعرفه راه اندازی VoIP می گردد. 


شرکت های پیمانکار ویپ اصولا به صورت تخصصی انتخاب نمی شوند و در بسیاری از پروژه های بزرگ ، اجرای خدمات ویپ و راه اندازی سرویس ویپ در قالب واگذاری اجرای زیرساخت شبکه و مخابرات انجام می پذیرد. عدم انتخاب صحیح پیمانکار ویپ و یا شرکت راه اندازی ویپ در نهایت باعث عدم اجرای صحیح سیستم ویپ می گردد و همین امر به مرور زمان باعث بدبینی و نگاه غیر اصولی مشتری به راه اندازی VoIP می گردد. 

دانلود راهنمای سیستم پیجینگ تحت شبکه 

دانلود راهنمای مرکز تلفن 

 

سرویس ویپ

سرویس ویپ
1400/05/02 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

سرویس ویپ

 

در سرویس ویپ ، بسیاری از قابلیت های ویپ می بایست به صورت صحیح پیاده سازی و تحویل گردد تا موجب کسب رضایت مشتری گردد. اجرای ویپ از لحظه انتخاب بهترین تجهیزات و راهکار تا ارائه سرویس ویپ به صورت پیوسته می بایست ادامه یابد. با توجه به اینکه سرویس ویپ در لایه کاربردی شبکه ارائه می گردد، بهتر است با اجرای دقیق قابلیت های ویپ که مورد نیاز مشتری می باشد همراه گردد تا مشتری از تمامی مزایای سیستم تلفنی ویپ بهره مند گردد. 


شرکت های پیمانکار ویپ اصولا به صورت تخصصی انتخاب نمی شوند و در بسیاری از پروژه های بزرگ ، اجرای خدمات ویپ و راه اندازی سرویس ویپ در قالب واگذاری اجرای زیرساخت شبکه و مخابرات انجام می پذیرد. عدم انتخاب صحیح پیمانکار ویپ و یا شرکت راه اندازی ویپ در نهایت باعث عدم اجرای صحیح سیستم ویپ می گردد و همین امر به مرور زمان باعث بدبینی و نگاه غیر اصولی مشتری به راه اندازی VoIP می گردد. 


بسیاری از شرکت های راه اندازی ویپ بدون بررسی سرویس ویپ مورد نیاز مشتری اقدام به راه اندازی ویپ می کنند. شرکت راه اندازی ویپ وقتی وارد اجرای ویپ می گردد که حتی اقدام به بررسی اولیه محیط اجرای ویپ ننموده است و هزینه راه اندازی ویپ را صرفا بابت تامین تجهیزات سیستم ویپ اعلام کرده است. 


راهکار اصولی در راه اندازی ویپ ، بررسی و بازدید اولیه از محل اجرای ویپ و اعلام زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی سرویس ویپ به کارفرما می باشد. نه اینکه در مراحل راه اندازی VoIP متوجه کاستی در زسرساخت پیاده سازی VoIP شویم . اعلام برآورد واقعی پروژه VoIP باعث کاهش بسیاری از نارضایتی های تعرفه راه اندازی VoIP می گردد. 


شرکت اتصال صوت به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی ، خدمات ویپ مرتبط  با حوزه تولیدات خود را ارائه می نماید. خدمات ویپ شامل تامین تجهیزات و اجرای ویپ می باشد. یکی از راه های شناخت شرکت های مخابراتی با بهترین خدمات ویپ ، بررسی میزان رضایت مشتری از سرویس ویپ می باشد. 


عدم اجرای ویپ به صورت صحیح می تواند باعث نارضایتی و در نهایت منجر به جمع آوری سرویس ویپ از سوی مشتری گردد . اتفاقی که متاسفانه بسیاری از مشتریان ویپ را نسبت به خدمات ویپ و سرویس ویپ ارائه شده از سوی دیگر همکاران بدبین نموده است و گاها با مراجعه کارشناسان شرکت اتصال صوت برای شرح قابلیت های ویپ و مزایای ویپ ، با ممانعت مشتری و درخواست آنها برای پیاده سازی سانترال آنالوگ ، مواجه می گردد. 


یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان برای دریافت خدمات ویپ و یا سرویس ویپ با آن مواجه هستند ، تعرفه خدمات ویپ می باشد. نبود مرجع رسمی برای تعیین تعرفه خدمات ویپ ، باعث دریافت مبالغ هنگفتی شده است که میزان نارضایتی از سرویس ویپ در سطح مشتریان را افزایش داده است . 

 

دانلود راهنمای سیستم پیجینگ تحت شبکه 

دانلود راهنمای مرکز تلفن 

 

هزینه راه اندازی ویپ

هزینه راه اندازی ویپ
1400/05/02 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

هزینه راه اندازی ویپ


یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان برای دریافت خدمات ویپ و یا سرویس ویپ با آن مواجه هستند ، تعرفه خدمات ویپ می باشد. نبود مرجع رسمی برای تعیین تعرفه خدمات ویپ ، باعث دریافت مبالغ هنگفتی شده است که میزان نارضایتی از سرویس ویپ در سطح مشتریان را افزایش داده است . 


بسیاری از شرکت های راه اندازی ویپ بدون بررسی سرویس ویپ مورد نیاز مشتری اقدام به راه اندازی ویپ می کنند. شرکت راه اندازی ویپ وقتی وارد اجرای ویپ می گردد که حتی اقدام به بررسی اولیه محیط اجرای ویپ ننموده است و هزینه راه اندازی ویپ را صرفا بابت تامین تجهیزات سیستم ویپ اعلام کرده است. 


در خدمات ویپ ، بسیاری از قابلیت های ویپ می بایست به صورت صحیح پیاده سازی و تحویل گردد تا موجب کسب رضایت مشتری گردد. اجرای ویپ از لحظه انتخاب بهترین تجهیزات و راهکار تا ارائه سرویس ویپ به صورت پیوسته می بایست ادامه یابد. با توجه به اینکه سرویس ویپ در لایه کاربردی شبکه ارائه می گردد، بهتر است با اجرای دقیق قابلیت های ویپ که مورد نیاز مشتری می باشد همراه گردد تا مشتری از تمامی مزایای سیستم تلفنی ویپ بهره مند گردد. 


شرکت های پیمانکار ویپ اصولا به صورت تخصصی انتخاب نمی شوند و در بسیاری از پروژه های بزرگ ، اجرای خدمات ویپ و راه اندازی سرویس ویپ در قالب واگذاری اجرای زیرساخت شبکه و مخابرات انجام می پذیرد. عدم انتخاب صحیح پیمانکار ویپ و یا شرکت راه اندازی ویپ در نهایت باعث عدم اجرای صحیح سیستم ویپ می گردد و همین امر به مرور زمان باعث بدبینی و نگاه غیر اصولی مشتری به راه اندازی VoIP می گردد. 


راهکار اصولی در راه اندازی ویپ ، بررسی و بازدید اولیه از محل اجرای ویپ و اعلام زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی سرویس ویپ به کارفرما می باشد. نه اینکه در مراحل راه اندازی VoIP متوجه کاستی در زسرساخت پیاده سازی VoIP شویم . اعلام برآورد واقعی پروژه VoIP باعث کاهش بسیاری از نارضایتی های تعرفه راه اندازی VoIP می گردد. 


شرکت اتصال صوت به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی ، خدمات ویپ مرتبط  با حوزه تولیدات خود را ارائه می نماید. خدمات ویپ شامل تامین تجهیزات و اجرای ویپ می باشد. یکی از راه های شناخت شرکت های مخابراتی با بهترین خدمات ویپ ، بررسی میزان رضایت مشتری از سرویس ویپ می باشد. 


عدم اجرای ویپ به صورت صحیح می تواند باعث نارضایتی و در نهایت منجر به جمع آوری سرویس ویپ از سوی مشتری گردد . اتفاقی که متاسفانه بسیاری از مشتریان ویپ را نسبت به خدمات ویپ و سرویس ویپ ارائه شده از سوی دیگر همکاران بدبین نموده است و گاها با مراجعه کارشناسان شرکت اتصال صوت برای شرح قابلیت های ویپ و مزایای ویپ ، با ممانعت مشتری و درخواست آنها برای پیاده سازی سانترال آنالوگ ، مواجه می گردد. 

دانلود راهنمای مرکز تلفن 

دانلود راهنمای سیستم پیجینگ تحت شبکه 

شرکت راه اندازی ویپ

شرکت راه اندازی ویپ
1400/05/02 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

شرکت راه اندازی ویپ

شرکت های پیمانکار ویپ اصولا به صورت تخصصی انتخاب نمی شوند و در بسیاری از پروژه های بزرگ ، اجرای خدمات ویپ و راه اندازی سرویس ویپ در قالب واگذاری اجرای زیرساخت شبکه و مخابرات انجام می پذیرد. عدم انتخاب صحیح پیمانکار ویپ و یا شرکت راه اندازی ویپ در نهایت باعث عدم اجرای صحیح سیستم ویپ می گردد و همین امر به مرور زمان باعث بدبینی و نگاه غیر اصولی مشتری به راه اندازی VoIP می گردد. 


بسیاری از شرکت های راه اندازی ویپ بدون بررسی سرویس ویپ مورد نیاز مشتری اقدام به راه اندازی ویپ می کنند. شرکت راه اندازی ویپ وقتی وارد اجرای ویپ می گردد که حتی اقدام به بررسی اولیه محیط اجرای ویپ ننموده است و هزینه راه اندازی ویپ را صرفا بابت تامین تجهیزات سیستم ویپ اعلام کرده است. 


یکی دیگر از مشکلاتی که مشتریان برای دریافت خدمات ویپ و یا سرویس ویپ با آن مواجه هستند ، تعرفه خدمات ویپ می باشد. نبود مرجع رسمی برای تعیین تعرفه خدمات ویپ ، باعث دریافت مبالغ هنگفتی شده است که میزان نارضایتی از سرویس ویپ در سطح مشتریان را افزایش داده است . 


در خدمات ویپ ، بسیاری از قابلیت های ویپ می بایست به صورت صحیح پیاده سازی و تحویل گردد تا موجب کسب رضایت مشتری گردد. اجرای ویپ از لحظه انتخاب بهترین تجهیزات و راهکار تا ارائه سرویس ویپ به صورت پیوسته می بایست ادامه یابد. با توجه به اینکه سرویس ویپ در لایه کاربردی شبکه ارائه می گردد، بهتر است با اجرای دقیق قابلیت های ویپ که مورد نیاز مشتری می باشد همراه گردد تا مشتری از تمامی مزایای سیستم تلفنی ویپ بهره مند گردد. 


راهکار اصولی در راه اندازی ویپ ، بررسی و بازدید اولیه از محل اجرای ویپ و اعلام زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی سرویس ویپ به کارفرما می باشد. نه اینکه در مراحل راه اندازی VoIP متوجه کاستی در زسرساخت پیاده سازی VoIP شویم . اعلام برآورد واقعی پروژه VoIP باعث کاهش بسیاری از نارضایتی های تعرفه راه اندازی VoIP می گردد. 


شرکت اتصال صوت به عنوان یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی ، خدمات ویپ مرتبط  با حوزه تولیدات خود را ارائه می نماید. خدمات ویپ شامل تامین تجهیزات و اجرای ویپ می باشد. یکی از راه های شناخت شرکت های مخابراتی با بهترین خدمات ویپ ، بررسی میزان رضایت مشتری از سرویس ویپ می باشد. 


عدم اجرای ویپ به صورت صحیح می تواند باعث نارضایتی و در نهایت منجر به جمع آوری سرویس ویپ از سوی مشتری گردد . اتفاقی که متاسفانه بسیاری از مشتریان ویپ را نسبت به خدمات ویپ و سرویس ویپ ارائه شده از سوی دیگر همکاران بدبین نموده است و گاها با مراجعه کارشناسان شرکت اتصال صوت برای شرح قابلیت های ویپ و مزایای ویپ ، با ممانعت مشتری و درخواست آنها برای پیاده سازی سانترال آنالوگ ، مواجه می گردد. 

دانلود راهنمای سیستم پیجینگ تحت شبکه 

دانلود راهنمای مرکز تلفن 

 

سیستم پیجینگ تجاری ، پاساژ و مرکز خرید

سیستم پیجینگ تجاری ، پاساژ و مرکز خرید
1400/05/05 توسط اتصال صوت
به اشتراک گذاری در:

سیستم پیجینگ
به ادوات و تجهیزاتی که می تواند صدای در حال تولید و یا صدای ضبط شده را از طریق بلندگو ها به مخاطب انتقال دهد سیستم پیجینگ می گویند. اساسا سیستم پیجینگ برای محاوره با صدای بلند و تقویت صدای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد. گاه لازم است از میکروفون یا هر ابزاری که بتواند صدای محیط را دریافت و آن را برای انتقال در بستر رسانه تبدیل کند به منظور ایجاد صدای ورودی استفاده کنیم. رسانه انتقال در سیستم پیجینگ حامل صدای تولید شده برای انتقال به ابزار پخش صدا می باشد. بلندگو ها ابزار پخش صدا در سیستم پیجینگ هستند. 

پیجینگ صوتی و پیجینگ تصویری 
  نوع مرسوم پیج کردن در سیستم پیجینگ همان پیجینگ صوتی می باشد ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن سیسیتم پیجینگ تحت شبکه می توان از دوربین و صفحه نمایش به منظور انتقال و پخش تصویر از مبدا تولید صدا به مقصد پخش صدا استفاده کرد. در سیستم پیجینگ تصویری مقصود ما ایجاد تماس صوتی و تصویری با مخاطبین می باشد که می تواند با یک و یا چند مخاطب باشد. ابزار مورد استفاده در پیجینگ تصویری می تواند اینترکام و یا تلفن تصویری باشد. همانطور که در پاراگراف قبلی اشاره شد ، با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، اینترکام های تولید شده عمدتا اینترکام های تحت شبکه هستند. 

پیجینگ و اینترکام 
پیجینگ و اینترکام دو عبارت جدانشدنی هستند. با توجه به هوشمند شدن زیرساخت های موجود در کارخانه جات و بیمارستان ها از اینترکام به عنوان ابزار پیجینگ استفاده میشود . در شرایطی که صرفا نیاز به یک تماس فوری باشد می توان از اینترکام با یک دکمه تماس فوری استفاده کرد. البته اینترکام در پیجینگ صرفا برای پیجینگ صوتی و یا تصویری نیست بلکه می توان از آن برای ایجاد تماس های فوری نیز استفاده کرد. 

اجرای پیجینگ 
بهترین راهکار برای سیستم پیجینگ و اجرای پیجینگ را شرکت های مجری سیستم پیجینگ ارائه می دهند . باید شرکت هایی که تجربه اجرای پیجینگ در صنایع مختلف را دارند شناسایی کنیم و از آن ها بخواهیم تا تجهیزات سیستم پیجینگ مورد نیاز شما را در قالب پیشنهاد فنی و مالی ارائه دهند. 
در اجرای سیستم پیجینگ می بایست به موارد مختلفی نظیر محیط پیاده سازی ، توان مورد نیاز بلندگو ها ، ابزار ارتباطی برای ورودی صدا و زیر ساخت را در نظر گرفت. 

برای بررسی کالاهای مورد نیاز سیستم پیجینگ می توانید اینجا کلیک کنید  
 

طراحی سیستم پیجینگ
برای طراحی سیستم پیجینگ دو حالت مفروض است . اول اینکه قصد طراحی سیستم پیجینگ برای محیطی را داشته باشیم که در مرحله نازک کاری است و هنوز هیچ زیرساختی در آن اجرا نشده است. 
حالت دوم در طراحی سیستم پیجینگ زمانی خواهد بود که تمامی زیرساخت ها اجرا شده است و بنای مذکور در حال استفاده می باشد. در حالت اول می توان تمامی جایگذاری های بلندگو ها و حتی نوع بلندگو ها را در بهترین حالت ممکن طراحی و اجرا کرد ولی در حالت دوم محدودیت های فروانی در طراحی و اجرای سیستم پیجینگ خواهیم داشت. 
رفع بسیاری از محدودیت های موجود در زیرساخت را می توان با اجرای سیستم پیجینگ تحت شبکه جبران کرد.

تجهیزات پیجینگ 
تجهیزات پیجینگ مورد استفاده در سیستم های پیجینگ می تواند مختلف باشد. به طور مثال در سیستم پیجینگ سنتی از آمپلی فایر برای تقویت صدای ورودی به بلندگو ها استفاده می کنیم ولی در سیستم پیجینگ تحت شبکه نیازی به آمپلی فایر نیست چون تمامی بلندگو های تحت شبکه دارای آمپلی فایر داخلی هستند که به نسبت توان بلندگو ها تغییر می کند. میکروفون ، اینترکام ، تلفن صنعتی ، سرور پیجینگ یا همان سیستم کنترل مرکزی پیجینگ از دیگر اقلام سیستم پیجینگ می باشد. با توجه به محیطی که سیستم پیجینگ در آن اجرا می شود ، اقلام دیگری از تجهیزات پیجینگ را به کار می بریم به طور مثال چراغ و بوق هشدار که می تواند در سیستم های پیجینگ بحران مورد استفاده قرار گیرد. 

قیمت سیستم پیجینگ 
برای اطلاع از قیمت سیستم پیجینگ در ابتدا می بایست نوع سیستم پیجینگ را مشخص نمائید. برای خرید سیستم پیجینگ آنالوگ عجله نکنید ، حتما قبل از خرید سیستم پیجینگ آنالوگ قیمت تجهیزات پیجینگ تحت شبکه را مقایسه کنید . شاید در نگاه اول قیمت تجهیزات پیجینگ تحت شبکه از قیمت سیستم پیجینگ آنالوگ بالاتر باشد ولی هزینه های نگهداری ، زیرساخت و کاربری سیستم پیجینگ تحت شبکه بسیار پایینتر از پیجینگ آنالوگ می باشد. 

 

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

لیست مقالات : بیش از صد مقاله در حوزه سیستم های پیجینگ

راهنمای سیستم پیجینگ 

راهنمای آمپلی فایر تحت شبکه 

راهنمای بلندگوهای تحت شبکه

راهنمای اینترکام تحت شبکه 

راهنمای تلفن صنعتی  

 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر