آموزش اعمال تنظیمات و ذخیره آن ها درمرکز تلفن(IP-PBX) های دلتا

ذخیره تنظیمات

جهت ذخیره تنظیمات می‏توان از گزینه‏ هایی که در ادامه توضیحات آن‌ها می‏آید استفاده کرد. این گزینه‏ها از منوی Management قابل‌دسترسی است.

                    Management

Safe Apply

اعمال تغییرات انجام‌شده توسط کاربر سیستم با انتخاب گزینه Safe Apply، انجام می‌شود. در صورت نیاز به اعمال Safe Apply بعد از انجام تغییرات به‌صورت هشدار در صفحه‌نمایش داده می‎شود. اعمال این گزینه باعث اختلال یا متوقف شدن سرویس تلفنی نمی‌شود.

Management/Safe Apply

Save Configuratino

در ابتدا تنظیمات اعمال‌شده بر روی انتخاب‌های مختلف سیستم بر روی حافظه موقت سیستم نگهداری می‌شود. به این معنی که با Restart شدن یا خاموش شدن سیستم از بین می‌روند؛ بنابراین چنانچه مدیر سیستم قصد دارد به‌صورت دائم اطلاعات را ذخیره کند می‌بایست پس از اعمال مجموعه‌ای از تنظیمات Save Config را اعمال کند.

Apply Network

جهت اعمال تنظیماتی است که بر روی بخش Network از تنظیمات مرکزتلفن انجام می‏شود، باید پس از انجام تنظیمات بر روی گزینه Apply Network نیز کلیک شود. همچنین جهت ذخیره این تنظیمات، باید گزینه Save Configuration نیز اعمال شود.

Apply All

با کلیک بر روی گزینه Apply All، سرویس‌های تلفنی و NAS سیستم به‌صورت نرم‌افزاری متوقف و دوباره اجرا می‌شوند. از این‌رو پیش از انجام آن سیستم با پرسشی اطمینان حاصل می‌کند.

خروج از سیستم

کاربران جهت خروج از سیستم (Logout)، می‌توانند از گزینه Logout که در تصویر به آن اشاره ‌شده است، استفاده نمایند.

Home

راه  اندازی مجدد سیستم(Restart System)

جهت راه‌اندازی مجدد سیستم، می‏توان از منوی زیر اقدام کرد:

Management/Restart System

بعد از فشردن دکمه Restart System با پرسشی مبنی بر اطمینان از راه‌اندازی مجدد سیستم مواجه خواهید شد که در آن دو انتخاب Save Configuration به معنای ذخیره اطلاعات سیستم بر روی حافظه دائم سیستم و Disconnect Active Calls به معنای قطع تماس‌های جاری برای مدیر سیستم نیز نمایش داده می‌شود. تا مدیر سیستم با توجه به شرایط جاری تصمیم‌گیری کند.

مرجع مقالات : نت استاک