آموزش تعیین تعداد زنگ خوردن پیش از انتقال زنگ در مرکز تلفن دلتا

در چرخش تماس بین اپراتورها می‌بایست تعداد زنگ خوردن هر اپراتور تا انتقال تماس به اپراتور بعدی را نیز مشخص ساخت. برای تعیین تعداد زنگ خوردن هر اپراتور تا انتقال تماس به اپراتور بعدی پاسخگو به صف گام‌های ذیل لازم است:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3. درمقابلRing  تعداد چرخش تماس از 1 تا 20 را تنظیم نمایید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

مرجع خبر: نت استاک