آموزش تعیین پیغام انتظار صف تماس

هنگامیکه تماس گیرنده وارد صف تماس می‌شود می‌توان پیغامی برای او پخش کرد. این پیغام در این قسمت طبق مراحل ذیل قابل تنظیم است:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3. درمقابل Wait Announcement پیغام مورد نظر را انتخاب نمایید.این پیغام از مجموععه پیغامهای ضبط شده در سیستم است.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود. 

 

مرجع مقاله : نت استاک