آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن دلتا

هنگام پاسخگویی به صف تماس، می‌توان شماره اپراتور پاسخگو را پیش از برقراری مکالمه برای تماس‌گیرنده پخش کرد. برای تنظیم این قابلیت مراحل ذیل را لازم است انجام دهید:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3.  ازمنویCaller Announcement  گزینه Operator Code را انتخاب کنید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

 

مرجع مقاله : نت استاک