آموزش راه اندازی SNMP در مرکز تلفن (IP-PBX) دلتا:

به‌منظور راه‌اندازی سرویس SNMP از منوی Configuration، وارد زیر منوی General Options شده و گزینه Services and Certificates را انتخاب کنید. صفحه‌ای همانند شکل  باز می‌شود.

Configuration/Services and Certificates

  1. ابتدا موارد ذیل به ترتیب در آن تنظیم می‌گردد تا سرویس SNMP قابل بهره‌برداری باشد.
    • SNMP Port Status: فعال‌سازی یا غیر فعال‌سازی وضعیت استفاده از سرویس SNMP در این قسمت مشخص و تنظیم می‌شود.
    • SNMP Community : برای SNMP نوع Community String در اینجا مشخص می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن public است.
    • SNMP Manager AddressIP آدرس مربوط به SNMP Manager مشخص می‌شود.
    • SNMP Port: پورت SNMP مربوط به مرکزتلفن در این قسمت مشخص و وارد می‌شود.
  2. سپس از منوی Management گزینه Apply Security and Services را اعمال کنید.

توجه: لازم به یادآوری است که حتماً می‌بایست عملیات Save Configuration بعد از انجام تغییرات و عملیات تشریح شده در هر بخش، به‌منظور ذخیره تنظیمات انجام شود.

 

مرجع مقاله : نت استاک