آموزش و تعریف Page Group در مرکز تلفن دلتا

سرویس Paging در سازمانها و ادارات جهت اطلاع رسانی همگانی، همانند اعلان در سالنهای مسافربری هواپیمایی و یا اطلاعات بیمارستانها به ‌کار می‌رود. در این سرویس یک اعلان یا پیغام برای همه پخش می‌شود و همگان شنونده آن هستند. ارتباط در سیستم Paging کاملا یک طرفه است و پیغام‌دهنده برای رساندن پیام به همگان از سرویس Paging بهره‌ می‌گیرد.

در مرکزتلفن آوا نیز چنین قابلیتی پیش‌بینی و ایجاد شده است و داخلی‌های درون یک سازمان نیز می‌توانند از سرویس Paging برای Pageکردن اشخاص و یا رساندن پیامها استفاده کنند به گونه‌ای که یک داخلی پیامی را Page نماید و سایر داخلی‌ها شنونده پیام باشند.

با استفاده از بخش Page Group می‌توان گروه‌های شنونده پیامهای اعلان عمومی یا Pageشده را تعیین کرد. همچنین در این بخش می‌توان داخلی‌ها را بر این اساس در گروههایی دسته‌بندی و مشخص نمود.

ضمنا در مرکزتلفن آوا این قابلیت فراهم آمده است که Paging به دو صورت انجام ذیل گردد:

1. در حالت اول، پیام بر روی تمام داخلی‌ها شنیده شود.

2. درحالت دوم تنها گروهی از داخلی‌ها پیام را بشنوند.

                                                                                          

  Configuration/Page Group

 

 1. ابتدا از منوی Configuration وارد زیرمنوی Page Group شوید. صفحه Page Group  به همراه فهرستی از گروههای Page همانند شکل دیده می‌شود.
 2. درمقابل Name یک نام به گروه Pageشونده اختصاص دهید.
 3. وضعیت گروه را فعال نمایید.
 4. در مقابل ID یک شماره به مشخص کردن گروه شنونده های پیام Page اختصاص دهید.
 5. داخلی‌هایی که می‌خواهید در یک گروه برای شنیدن پیام Page باشند را در بخش Extensions وارد کنید. در این قسمت استفاده از تعریف شماره‌ها به‌صورت تک‌تک و بازه‌ای به شرح ذیل وجود دارد:
  1. یک شماره: شماره موردنظر به‌تنهایی در این قسمت وارد می‌شود.
  2. گروه شماره‌ها به ترتیب: مجموعه شماره‌های پشت سرهم برای گروه داخلی‌ها در این قسمت وارد می‌شود که شماره ابتدایی از شماره انتهایی با یک خط تیره (-) از هم جدا می‌شوند.
  3. گروه شماره‌ها غیرترتیبی: در این حالت هنگامی‌که شماره‌ها پشت سر هم نباشد با یک علامت (,) از هم جدا می‌شوند.
  4. ترکیبی از دو حالت قبل: اگر تعدادی شماره پشت سر هم و تعدادی مجزا باشد باید از هر دو علامت در کنار یکدیگر استفاده شود.
  5. تعریف کلیه شماره‌ها : با نوشتن کلمه all تمام شماره‌ها را عضو می‌نماییم.
 6. چنانچه توضیحاتی لازم می‌دانید در بخش Comment اضافه کنید.
 7. سپس دکمه Add را فشار دهید.

مرجع مقاله : نت استاک