تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

تلفن صنعتی تونل
  • تلفن تونل

    تلفن تونل

    نصب تلفن های تونلی بسیار آسان است. ورودی کابل یا در پشت و یا در قسمت زیرین جعبه فلزی گوشی قرار دارد و از طریق گلند های فلزی که در زیر تلفن تعبیه شده است خارج می گردد تا از آسیب در امان باشد