تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

سیستم صوتی تحت شبکه
  • سیستم صوتی تحت شبکه

    سیستم صوتی تحت شبکه

    سیستم صوتی تحت شبکه چهره ای مشابه سیستم صوتی آنالوگ دارد با این تفاوت که کابل کشی شبکه جایگزین کابل مسی می گردد.