تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

قیمت تلفن صنعتی
  • تلفن صنعتی

    تلفن صنعتی

    تلفن صنعتی تحت شبکه امکان ارتباط سریع و موثر بین اعضای تیم و مشتریان را فراهم می کنند و به بهبود کارایی و بهره وری کمک می کند.

  • تلفن تونل

    تلفن تونل

    نصب تلفن های تونلی بسیار آسان است. ورودی کابل یا در پشت و یا در قسمت زیرین جعبه فلزی گوشی قرار دارد و از طریق گلند های فلزی که در زیر تلفن تعبیه شده است خارج می گردد تا از آسیب در امان باشد