اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات گزارش جدید خود را در مورد وضعیت اینترنت و به‌صورت کلی نفوذ فناوری در کشور‌های مختلف منتشر کرده است که نشان از رشد شاخص توسعه‌ی ایران در این رده‌بندی طی سال ۲۰۱۶ دارد. ایران موفق شده است با افزایش شاخص توسعه‌ی خود در حوزه‌ی ICT از ۴.۶۶ در سال ۲۰۱۵ به ۴.۹۹ در سال ۲۰۱۶، بهبود رتبه‌ی یک پله‌ای داشته باشد.

همان‌طور که در نمودار بالا می‌توانید به‌روشنی ببینید، ایران در شماری از فاکتورها شاهد رشد بوده است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به افزایش تعداد مشترکان تلفن‌های موبایل اشاره کرد. همچنین در طول سال ۲۰۱۶ تعداد مشترکان اینترنت موبایل نیز افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که در نمودار نیز مشهود است و می‌توان این فاکتور را از جمله‌ی مواردی خواند که بیشترین افزایش را داشته است.

در ادامه شماری از آمارها و شاخص‌های ارائه‌شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر اساس جمعیت ۷۹,۴۷۶,۳۰۸ نفری ایران ارائه می‌کنیم:

به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۳۸.۲۷ خط ثابت تلفن
به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۹۳.۳۸ مشترک تلفن همراه
به هر مشترک اینترنت، ۸۵۰۲.۱۶ بیت در ثانیه پهنای باند طی سال ۲۰۱۶ اختصاص یافته است
۵۳.۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی رایانه دارند
دسترسی ۵۲.۱۸ درصد از خانواده‌های ایرانی به اینترنت

اتحادیه بین‌المللی مخابرات همچنین اطلاعات دیگری نیز ارائه کرده است که برای مثال می‌توان به نفوذ ۴۴.۰۸ درصدی اینترنت اشاره کرد. از هر ۱۰۰ نفر، ۱۰.۸۶ نفر به اینترنت ثابت دسترسی دارند. ضمنا از هر ۱۰۰ نفر ۲۰.۰۲ نفر مشترک اینترنت موبایل هستند.

ایران موفق شده است در گزارش اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات با در اختیار گرفتن شاخص توسعه‌ی ۴.۹۹ در رتبه‌ی سیزدهم منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه قرار گیرد. هرچند ایران توانسته است رتبه‌ی خود را در طول سال ۲۰۱۶ بهبود ببخشد؛ اما شاخص ایران در مقایسه با کشور‌های عرب حوزه‌ی خلیج فارس زیاد خوب نیست.