آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا

در مرکزتلفن دو نوع استراتژی برای تعیین ورود اپراتورها به لیست پاسخگویی صف تماس داریم. در نوع اول به صورت پیش فرض مشخص می‌کنیم که اپراتورها به صورت پیش فرض همیشه برای پاسخگویی به صف تماس آماده هستند. در حالت دوم اپراتور می‌باید پس از حضور به سیستم کداپراتوری خود را اعلام نماید تا جزو اپراتورهای حاضر برای پاسخگویی قرار گیرد و از آن لحظه به بعد تماس به سمت اپراتور هدایت شود. برای تنظیم این قابلیت مراحل زیر را طی کنید:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3.  از منوی کشویی  Operator Entering Strategyگزینه موردنظر را مطابق جدول 15 انتخاب کنید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

 

 

 

این قابلیت با استفاده از سرویس‌کد تعریف شده در سیستم برای اپراتور قابل استفاده شده است. در بخش سرویس‌کدها نحوه استفاده از سرویس‌کد مخصوص لاگین به صف تماس آمده است. 

 

مرجع مقاله : نت استاک