آموزش تنظیم Music On Hold  در مرکز تلفن(IP-PBX) دلتا

تنظیمات مربوط به پخش موسیقی برای تماس‌گیرنده هنگامی‌که تماس، Hold شده است در این بخش انجام می‌گردد.

Configuration/Music On Hold

 • Name: نام موسیقی انتظار مورد نظر است.
 • Volume: بلندی صدای موسیقی انتظار مورد نظر است.
 • Length: طول فایل موسیقی انتظار، مورد نظر را نمایش می‌دهد. فایل مورد نظر باید به فرمت MP3 باشد.
 • Status: این گزینه امکان فعال یا غیر فعال‌سازی قابلیت پخش موسیقی انتظار را فراهم می‌سازد.
 • Type: انتخاب نوع استفاده از فایل صوتی مورد نظر را در یکی از قالب‌های CRBT و یا
  Music On hold فراهم می‌سازد.
 • Code: کدی است که به فایل موسیقی مورد نظر تخصیص داده ‌شده است. ضمن آنکه این کد در فعال‌سازی سرویس ‌کد مربوط به MOH به کار می‌رود یعنی در آنجا نیز به همین کد ارجاع می‌شود. همچنین در این صفحه برای جستجو با استفاده از فیلتر Code، نیز می‌توان از این کد برای جستجوی فایل‌های صوتی مورد نظر استفاده کرد.
 • Comments: این گزینه امکان ایجاد توضیحاتی پیرامون فایل موسیقی مد نظر را فراهم می‌سازد.
 • Function: در این قسمت قابلیت‌های مشاهده، ویرایش و حذف آوای انتظار در نظر گرفته ‌شده است.
 • Search: جستجو بر مبنای نام، نوع بهره‌برداری و یا کد تخصیصی را آغاز می‌نماید.
 • Page Size: حداکثر تعداد رکورد جهت نمایش در هر صفحه را تعیین می‌نماید.
 • Back: قابلیت بازگشت به صفحه قبل را فراهم می‌سازد.
 • Refresh: امکان بارگذاری مجدد صفحه را ایجاد می‌کند.
 • << (1/1) >>: شماره صفحه‌‌ای که در حال نمایش هست را نشان می‌دهد و قابلیت حرکت به صفحه‌های قبل یا بعد را فراهم می‌آورد.

با استفاده از فیلترهای Name، Code و Type امکان جستجو در فهرست موسیقی‌ها فراهم شده است.

 

مرجع مقاله : نت استاک