آموزش پخش اعلان برای اپراتور در مرکز تلفن دلتا

برای اپراتورهای پاسخگوی صف تماس نیز می‌توان اعلانی را تنظیم نمود تا پیش از پاسخگویی مکالمه آن را برای اپراتور پخش نماید. از این قابلیت اغلب برای اپراتورهایی استفاده می‌شود که پاسخگوی چند صف تماس خواهند بود و لازم است برای اپراتورهایی که بیش از یک صف تماس را پاشخگو هستند اعلان مربوط به هر صف پخش گردد. برای تنظیم این قابلیت مراحل ذیل را طی کنید:

  1.  ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3.  ازمنوی Operator Announcement گزینه موردنظر را انتخاب کنید. انتخابهای این بخش، از پیامهای ضبط شده در سیستم هستند.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

مرجع مقاله : نت استاک