اما و اگرهای بودجه پیش بینی شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی درباره اعتبارات موردنیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، گفت: درصد کمی از بودجه‌هایی که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در قانون پیش بینی شده، تاکنون تخصیص پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بخش عمده‌ای از منابعی که باید در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد، با توجه به شرایط عمومی کشور تخصیص داده نشده است.

 

مرجع خبر : نت استاک