اولین سامانه شارژینگ و اکانتینگ آنلاین (OCS) شبکه های موبایل در ایران مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت دانش بنیان پارس پویش فن آور برای اولین بار در ایران سامانه شارژینگ و اکانتینگ آنلاین (On-line Charging System - OCS) برای سرویس LTE شرکت مبین نت را راه اندازی نمود. این سامانه با تطبیق کامل با استاندارد 3GPP و پشتیبانی کامل از رابط Diameter توانست در مدت نزدیک به ۳۰ روز (شامل نصب، راه اندازی، آنالیز نیازمندی ها، تطبیق نیازمندی ها، مهاجرت اطلاعات از سامانه پیشین به سامانه جدید، تست و تحویل) به طور کامل جایگزین سامانه شارژینگ شرکت انگلیسی سرلیون گردد. ویژگی های Multi-Balance Charging، Pre-Paid and Post-Paid Accounting و پشتیبانی از Rating-Group های متعدد این سامانه را قادر ساخت تا با حداکثر تطبیق با نیازمندی های اپراتور بزرگی مانند شرکت مبین نت جایگزین سامانه قبلی گردد. شرکت پارس پویش در سال حمایت از کالای ایرانی، این موفقیت بزرگ را مرهون اعتماد مدیریت محترم عامل شرکت مبین نت، جناب آقای مهندس ریاضی، مدیر محترم فناوری شرکت مبین نت، جناب آقای مهندس اعلای، تیم های فنی شاژینگ، شبکه و برنامه نویسی این شرکت و دانش،تخصص و تعهد نیروی های جوان و با استعداد خود می داند. این سامانه سومین پروژه موفقیت آمیز شرکت پارس پویش در کنار سامانه های اکانتینگ و شارژینگ پروژه های WiMAX و WiMO با شرکت مبین نت است.

مرجع :نت استاک