تدوین تعرفه های مختلف خدمات فنی مهندسی تخصصی  فناوری اطلاعات

با توجه به اعلام ضرورت تدوین تعرفه های مختلف خدمات فنی-تخصصی فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه سازمان و متعاقب برگزاری جلسه اولیه با رییس امور نظام فنی- اجرایی مشاورین و پیمانکاران ( سازمان برنامه و بودجه کشور)، جلسه برنامه ریزی اصلاح و تکمیل تعرفه خدمات تخصصی مراکز داده با حضور اعضای این کمیسیون و کارگروه تعرفه سازمان، سه شنبه ۱۲ شهریور در محل دبیرخانه سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور علی آذرکار (دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای استان تهران و رئیس کارگروه تعرفه)، محمد آذری، مجید تیموری، هومن خرسندی، مهدی زارع، بهرام زاهدی، حامد معین فر، کامبیز نصیری، محمد جواد بابایی و پیمان سلطانی (همگی از اعضای کمیسیون مراکز داده) تشکیل شد، ابتدا سوابق و کلیات موارد مطرح شده در جلسه با سازمان برنامه و بودجه مرور شد. سپس، شرایط تعامل با امور نظام فنی- اجرایی مشاورین و پیمانکاران به منظور اضافه کردن تعرفه‏ های سازمان نظام صنفی به فهارس بهای این سازمان برنامه و بودجه کشور، نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضا دریافت و برنامه کار و مرحله بندی اقدامات این کارگروه مشترک در سه بازه کوتاه مدت (پایان سال 1398)، و میان مدت (شهریور 1399) و بلند مدت (پایان سال 1399) تدوین و ارائه شد.

در این برنامه، تلاش بر این است که تا پایان سال 1399 تعرفه‏ های موجود خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک (تهیه شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای) با مشارکت امور نظام فنی- اجرایی مشاورین و پیمانکاران، در قالب فهارس بها تدوین شود.

 

مرجع خبر : نت استاک