حمایت سندیکای صنعت مخابرات از پیشنهاد افزایش فوری تعرفه‌‌های اینترنت

سندیکای صنعت مخابرات ایران در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار سیتنا قرار گرفت، موضع و پیشنهاد کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد لزوم افزایش فوری تعرفه اینترنت ثابت و همراه برای جلوگیری از تعطیلی اپراتورهای ثابت اینترنتی را تایید و از ان پشتیبانی کرد.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است: این سندیکا اعلام می‌نماید که عدم توجه به این امر، علاوه بر ایجاد مشکلات برای اپراتورهای ثابت، عواقب زیر را نیز در پی خواهد داشت:

۱- عدم توسعه کافی پهن باند در بخش دسترسی،
۲- تبدیل فرصت به تهدید برای تحقیقات، تولیدات و خدمات فنی مهندسی در این بخش،
۳- کاهش اشتغال نیروهای تحصیل کرده و ماهر در این حوزه،
۴-تنها شدن اپراتورهای همراه برای ارائه خدمات اینترنت و عدم امکان تامین تمام نیازها از این طریق،
۵- دشواری در ارتقای کیفیت سرویس های اینترنتی،
۶- ایجاد انحصار جدید و نارضایتی کاربران.

گفتنی است؛ کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نشستی که به ریاست محمدعلی یوسفی زاده برگزار شد، موضوع افزایش قیمت اینترنت ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا به نتایج حاصل از نشست کمیسیون اینترنت، پس از ارائه گزارش های اعضا مبنی بر لزوم افزایش تعرفه خدمات و کاهش هزینه ‏های بخش ارتباطی شرکت‏های FCP و SERVCO به علت افزایش هزینه ‏های پرسنلی و مخابراتی ناشی از افزایش مصرف مشترکان نرخ ارز و اثرات آن بر بقا،عملکرد و گسترش خدمات و شرکت‌های این صنعت تایید شد.

بنابر نظرات اعضای کمیسیون جهت رفع مشکلات شرکت ‏ها درخواست افزایش تعرفه و کاهش هزینه‌های بخشی ارتباطی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شود.

مرجع خبر : نت استاک