خبر تصویری از حضور معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از غرفه پارس سیستم دلتا

بازدید معاونت محترم وزارت صنعت،معدن و تجارت جناب آقای دکتر مقیمی از غرفه شرکت تولیدی صنعتی پارس سیستم دلتا در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید همزمان با 25امین نمایشگاه بین المللی الکامپ

 

مرجع خبر: نت استاک