گزارش تصویری از دومین جلسه صندوق ضمانت صادرات ایران با اعضای اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران 

دومین ‌جلسه صندوق ضمانت صادرات ایران با حضور اعضای اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و‌ پیمانکاران صنعت مخابرات ایران‌ برگزار شد (۹۸/۴/۱۱)

در  این نشست معرفی تسهیلات صندوق، شامل تامین امنیت و‌تسهیل مساله تامین مالی صادرات قبل و ‌بعد از صدور کالا و‌خدمات همچنین با دسته بندی کشورها از نظر سطح و ‌میزان ریسک، ایجاد بانک اطلاعاتی و ‌ایفای نقش اطلاع گیری و ‌اطلاع رسانی، متمرکز نمودن ‌مطالبات و‌استفاده از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و ‌حقوقی برای وصول ‌مطالبات و‌کاهش هزینه تشریح گردید.

 

مرجع خبر: نت استاک