براساس اخبار واصله سعید ذوالقدری‌ها معاون بازاریابی آسان پرداخت از این مجموعه جدا شده است.براساس این گزارش، هنوز جایگزین وی در شرکت آسان پرداخت مشخص نشده است.

این در حالی است که هیچ جزییاتی از دلایل این جدایی تاکنون منتشر نشده است.