گزارش تصویری از همایش کار و کار آفرینی جوانان در ایران:

 

مرجع خبر: نت استاک