گزارش تصویری از دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه اتاق بازرگانی ایران

برگزاری دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ، راهبران توسعه 

عصر دیروز مورخ ۲۲ مرداد۹۸ دومین همایش ملی تشکل های کشور با حضور بیش از ۲۰۰ تشکل ، دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور ، دکتر رحمانی وزیر صنعت ،  مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید . این همایش از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در محل اتاق بازرگانی ایران ادامه داشت.