آموزش تعریف Ring / Pickup Group در مرکز تلفن دلتا 

در این بخش می توان گروههای تماس یا پاسخ‌دهی را تعریف کرد.

Configuration/ Ring/Pickup Group

  1. ابتدا از منوی Configuration وارد زیرمنوی Ring / Pickup Group شوید. صفحه Ring /Pickup Group به همراه فهرستی از گروههای تماس همانند شکل 40 دیده می‌شود.
  2. درمقابل Group Number یک شماره به گروه تماس اختصاص دهید.
  3. نام گروه را نیز در بخش Group Name وارد نمایید. و چنانچه توضیحاتی لازم می‌دانید در بخش Comment اضافه کنید.
  4. سپس دکمه Add را فشار دهید.

 

مرجع مقالات : نت استاک