آموزش تعیین تعداد چرخش تماس در حلقه اپراتورها در مرکز تلفن دلتا :

اپراتورها در صف تماس به صورت حلقه‌ای پاسخگوی تماس‌ها هستند و تماس در این حلقه می‌چرخد. برای تعیین تکرار چرخش تماس در حلقه اپراتورهای پاسخگو گام‌های ذیل لازم است:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3. درمقابل Ring Retries تعداد چرخش تماس از 1 تا 20 را تنظیم نمایید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

لازم به توضیح است هر زنگ خوردن در حدود 6 ثانیه طول می‌کشد. به طور مثال اگر یک تماس 5 با در حلقه اجازه چرخیدن داشته باشد و هر بار 20 دفعه زنگ بخورد چیزی در حدود 600 ثانیه (10 دقیقه) یک تماس در صورت عدم پاسخدهی اپراتورها، در صف تماس خواهد بود.

 

مرجع مقاله : نت استاک