آموزش تعیین موسیقی انتظار برای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

برای صف تماس می‌توان مشخص کرد که در حالت تماس، بوق پیش فرض را پخش کند یا موسیقی انتظار برای آن صف پخش شود.

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. یک صف تماس را انتخاب کرده و بر روی دکمه Edit Queue کلیک کنید تا به صفحه Edit Call Queue  بروید.
  3. درمقابل Ring Type  نوع زنگ را از جدول 14 تنظیم نمایید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

 

مرجع مقاله: نت استاک