آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو:

به منظور استفاده از سوئیچ لایه 3 به جای روتر ابتدا پورت های آن را ترانک میکنیم،و VLANها را تعریف میکنیم به گونه ای که روی هر interface نماینده VLAN خودش را میسازیم در داخل نماینده VLAN به آن IP می دهیم که به عنوان همان defult getway استفاده می شود.

دستور IP Routing را میزنیم تا روتینگ لایه 3 فعال شود:

Switch(config)#interface vlan ID

 Switch(config-if)#ip address IP

Switch(config)#ip routing

 

 

 

 

 

مرجع مقالات : نت استاک