آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو 

اگر سوئیچ ریشه (root bridge ) در شبکه به هر دلیلی از شیکه خارج شود نیاز به یک سوئیچ به عنوان بک آپ داریم که انتخاب آن به عهده خودمان است.

در اصل برای داشتن سوئیچ بک آپ باید عدد BID به صورت زیر باشد :

BID core1<BID core2<BID all sw

برای این کار نیازی به تغییر BID تمام سوئیچ ها نیست به منظور انجام این مراحل میتوان از دستورات زیر استفاده کرد :

ابتدا روی سوئیچ ریشه (root bidge) دستور زیر را وارد میکنیم:

Switch(config)#spanning-tree VLANID root primary

و روی سوئیچی که میخواهیم بک آپ (back up) بگیریم دستور زیر را کانفیگ(config) میکنیم :

Switch(config)#spanning-tree VLANID root secondary 

 

مرجع مقاله : نت استاک