آموزش تنظیمات بنر ، نام و لوگوی سیستم در مرکز تلفن (IP-PBX)

برای این کار از منوی اصلی Configuration/General Options وارد زیر منوی System شده و تغییرات لازم را اعمال نمایید. در منوی System تنظیمات  Themeرابط کاربری وب انجام می‌شود.

Configuration/General Options/System

  • Owner: نام دارنده سیستم که در Header قالب رابط کاربری تحت وب نمایش داده می‌شود را وارد کنید.
  • Hostname: نام میزبان که در Footer قالب رابط کاربری تحت وب نمایش داده می‌شود را در اینجا وارد نمایید.
  • Domain: نام Domain دلخواه که در Footer قالب رابط کاربری تحت وب نمایش داده می‌شود را در این بخش وارد کنید.

با استفاده از دکمه Edit امکان ویرایش اطلاعات فراهم ‌شده است.

نکته: همچنین امکان شخصی‎سازی محیط رابط کاربری فراهم آمده است. به‌طور مثال امکان وارد کردن تصویر پس‌زمینه وجود دارد. فعال‌سازی این قسمت منوط به بارگذاری لایسنس custom theme است.

با فعال‌سازی این لایسنس و انتخاب دکمه  Edit با منوی شکل 23 روبرو می‌شویم.

Configuration/General Options/System/Edit

جهت شخصی‌سازی و تنظیم لوگو می‏توان آیتم‌های ذیل را نیز تعریف کرد:

  • Admin Background Image: یک فایل عکس تکرار شونده را مشخص می‏کند تا به‌عنوان زمینه صفحه برای تمام صفحات کاربر مدیر، نمایش داده شود.
  • User Background Image: یک فایل عکس تکرار شونده را مشخص می‏کند تا به‌عنوان زمینه صفحه برای تمام صفحات داخلی‌، نمایش داده شود.
  • Admin Header logo: یک فایل عکس را مشخص می‏کند تا به‌عنوان لوگوی بالای صفحه مربوط به صفحات کاربر مدیر، نمایش داده شود. 
  • Admin Welcome Image: یک فایل عکس را مشخص می‏کند تا به‌عنوان لوگوی مورد استفاده در ابتدای صفحه ورود به سیستم مربوط به کاربر مدیر، نمایش داده شود.
  • User Header logo: یک فایل عکس را مشخص می‏کند تا به‌عنوان لوگوی بالای صفحه مربوط به صفحات داخلی‌، نمایش داده شود.
  • User Welcome Image: فایل عکس را مشخص می‏کند تا به‌عنوان لوگوی مورد استفاده در ابتدای صفحه ورود به سیستم مربوط به داخلی‌ نمایش داده شود.

مرجع مقاله : نت استاک