آموزش پروتکل STP در سیسکو(Spanning Tree Protocol)

به منظوربیشتر رعایت کردن اصول در شبکه ها از یک لینک اضافی جهت Back-up گیری استفاده میشود،که منجر به بروز مشکلاتی از قبیل:

  • هنگ کردن سوئیچ (Broadcast storm)
  • ناپایداری جدول مک آدرس ها (macaddress table instability)
  • تعداد زیادی فریم ایجاد میشودکه هم آنتی ویروس با مشکل مواجه میشود و هم سوئیچ هنگ میکند(multiple framing)

برای حل این مشکلات از پروتکلی به نام STP یا به عبارتی Loop free استفاده میشود.

این پروتکل از ایجاد loop در شبکه جلوگیری میکند و روش آن قطع لینک کمکی است تا زمانی که لینک اصلی در مدار است ، در اصل هردو لینک هم زمان در شبکه نیستند.

برای نکته میتوان به این موضوع اشاده کرد که این پروتکل روی تمام تجهیزات سیسکو فعال است.

مرجع مقاله : نت استاک