آموزش پروتکل VTP در سوئیچ و روتر سیسکو

اگر تعداد سوئیچ های شبکه زیاد باشند و کانفیگ تک به تک آنها زمان بر باشد، میتوانیم یک سوئیچ مرکزی (سرور) تعریف کنیم و تغیرات را روی آن اعمال کنیم تا روی باقی سوئیچ های شبکه نیز اعمال شود.

این پروتکل فقط روی پورت ترانک اعمال میشود پس این پروتکل از انواع پروتکل های Vlan Trunking Protocol هستش.

ایتدا همه سوئیچ ها را وارد یک domain میکنیم. سپس آنها را به Server و Clientها پسورد میگذاریم و اگر پسوردها یکی باشند میتوانند با هم ارتباط بر قرار کنند.

switch(config)#VTP mode Server/transparent/client

switch(config)#VTP domain DOMAIN NAME

switch(config)#VTP password PASS

اگر mode را Transparent انتخاب کنیم،اطلاعات سرور روی این سوئیچ اعمال نمی شود،ولی اطلاعات سرور روی این سوئیچ اعمال نمی شود ولی اطلاعات را از خود عبور میدهد و به سوئیچ های متصل به خود میرساند.

در حالت Transparent نیازی به username و password نیست، در این حالت اگر password تعریف کرده باشیم سوئیچ هایی که password ندارند اطلاعاتی دریافت نخواهند کرد و هیچ اطلاعاتی به سوئیچ های متصل به خود انتقال نمیدهند.

 

مرجع خبر: نت استاک