آیا میدانید در محل پروژه به چند اسپیکرسونوز نیاز دارید؟؟؟

در بیشتر مواقع بلندگو های سقفی به صورت جفت فروخته میشوند ، به منظور تنظیم آنها به صورت یک جفت استریویی چپ و راست است.

یکی از مهمترین نکاتی که در پروژه های صوتی مد نظر است ، وضوح صدا است . برای استفاده در فضاهای بزرگتر و ایجاد تعادل صوتی بیشتر ، بهتر است از 4 بلندگوی کوچک سقفی و 2 بلند گو با سایز بزرگتر سقفی استفاده کرد.

بندگوهای سقفی با آمپلی فایر های سونوز(sonoz) به راحتی توان مورد نیاز را تامین میکند ، هر آمپلی فایر سونوز میتواند حداکثر 6 بلندگوی سقفی یکپارچه (با امپدانس8 اهم ) را ساپورت کند. برای فضاهای بزرگ به راحتی با 6 بلندگوی سقفی با چیدمان مربعی کل نیازهای صوتی پروژه را برطرف میکند.

با توجه به اینکه تمام بلندگوهای سقفی متصل به آمپلی فایر سونوز (sonos Amp) صوت را با کیفیت یکسان پخش میکند .

اگر با هدف کنترل مستقل اسپیکر های بین اتاق ها هستید در هر اتاق به یک آمپلی فایر سونوز نیاز خواهید داشت بنابر این به تعداد آمپلی فایر مورد نیاز خود بسته به فضای موجود توجه داشته باشید.

 

مرجع مقاله  : نت استاک