ارور اسنوم Multi cell system version conflict / Provider conflict / Primary conflict IP

در این مقاله راه حل رفع ارور Multi Cell system version conflict می پردازیم

این ارور معمولا در یک سیستم در حال اجرا رخ می دهد و زمانیکه شما به سیستم خود یک بیس جدید Snom M700 اضافه می کنید

این مشکل می تواند دو دلیل داشته باشد

۱-فریم ویر بیس جدید با بیس primary متفاوت میباشد در این حالت شما ابتدا فریم ویر ها را با بیس primary  یکی کنید سپس بیس جدید را ریست فکتوری کنید و تنظیمات  multi cell را دوباره فعال نمایید .

۲-بیس جدید به عنوان بیس primary  می خواهد به سیستم اضافه شود و چون نمی توان در یک سیستم با یک sysytem id دو بیس primary داشت در این حالت بیس جدید را ریست فکتوری نمایید و تنظیمات multi cell را دوباره فعال نمایید .

 

مرجع مقاله : نت استاک